Właściwości płyty

Odporna na zamrażanie

Nie zmienia swoich wymiarów po zamrożeniu w –20°C

Odporna na wilgoć i grzyby

Nie rozwijają się na niej drobnoustroje

Wilgoć nie ma wpływu na rozwój w płycie MgO drobnoustrojów, gdyż wysoka zasadowość ( pH 12 ) w 100% ogranicza rozwój pleśni, roztoczy i grzybów oraz nie konsumują jej gryzonie.

Odporna na uszkodzenia

Twarda wytrzymałość powierzchniowa ponad 20 MPa.

Posadzka wykonana z płyty MgO ma wytrzymałość powierzchniową odpowiadającą twardości betonu B20. Posiada wysoką wytrzymałość mechaniczną na zginanie - w stanie suchym > 8 MPa, a po zamoczeniu > 7 MPa.

Lekka

Ciężar właściwy to tylko 9,5 – 10 kg/m2

Swoją lekkość zawdzięcza specjalnemu składowi surowcowemu, gdzie prócz lekkiego tlenku magnezu występuje perlit. Jest to szczególnie ważna właściwość dla montażystów, gdyż porównywalna grubością płyta cementowo-włóknowa jest około 50% cięższa.

Stabilna wymiarowo

Odchyłki wymiarowe mniejsze niż 0,1%

Niezależnie od warunków atmosferycznych w jakich znajduje zastosowanie płyta magnezowa, jej wymiary są niezmienne. Po długości płyty ( 240 x 120 cm ) zmiana wymiaru to < 2 mm a po szerokości < 1 mm

Przyjazna dla środowiska

Składa się tylko z surowców naturalnych

Składa się wyłącznie z naturalnych składników takich jak tlenek magnezu, siarczek magnezu, perlit (szkło wulkaniczne) włókna drzewne. Interesującym jest fakt, że tlenek magnezu ma bardzo szerokie zastosowanie (od lecznictwa poprzez uprawę roślin do budownictwa ). Podczas produkcji zużywa się niewiele energii – nie ma procesu wypału jak w przypadku cementu. Odpady nie zanieczyszczają środowiska.